Medical Services

บริการทางการแพทย์

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

เอกซเรซ์

จักษุกรรม

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศูนย์ไตเทียม

ผู้ป่วยนอก

บริการผู้ป่วยนอก (O.P.D.)

สาขาทางการแพทย์

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์จัดบริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยดังสาขาต่อไปนี้

อายุรกรรม                             รังสีวินิจฉัย

กุมารเวชกรรม                       ศัลยกรรมตกแต่ง

สูติ-นารีเวชกรรม                   ศัลยกรรมทั่วไป

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ      จักษุกรรม

หู คอ จมูก                              ศัลยกรรมระบบประสาท

ในสาขาที่มีศักยภาพสูงสามารถให้บริการผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่นการสลายต้อกระจกด้วยวิธี Phacoemulsification ในสาขาจักษุกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขาเทียม(Total Knee Replacement) ในสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

บริการสนับสนุนทางการแพทย์อื่นๆศูนย์ตรวจสุขภาพ RUAMCHAI PREMIERE CHECK UP

> แพ็กเกจตรวจสุขภาพ สามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวเรา

> ตรวจสุขภาพทำประกันชีวิต

> ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

> ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

> ตรวจสุขภาพประจำปีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบมัลติสไลค์(CT SCAN Multislides)เอกซเรย์เต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม(MAMMOGRAM)การส่องกล้องกระเพราะอาหาร(GASTROSCOPE)การส่องกล้องลำไส้ใหญ่(COLONOSCOPE)

สิทธิการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ให้บริการผู้ป่วยนอกแก่ผู้รับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ยกเว้น

ผู้รับบริการสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)ซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

ประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป(ชำระเงินสด)ผู้ป่วยประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

กรณีนี้โปรดนำบัตรประกันหรือเอกสารชี้บ่งว่ามีประกันพร้อมบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

ในการตรวจสอบสิทธิ และการได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากทางโรงพยาบาลและบริษัทประกันชีวิตผู้ป่วยคู่สัญญา(เครดิต)รักษาพยาบาล

การเข้ารับบริการตามเงื่อนไขเครดิตคู่สัญญานั้น ในปัจจุบันจะเข้ารับบริการโดยผู้ป่วยถือใบส่งตัว

พร้อมบัตรแสดงตัว เช่น บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออก และอีกวิธีหนึ่งคือการแสดง

บัตรพนักงานซึ่งกรณีหลังนี้มักจะเป็นผู้ป่วยจากบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วและ

ถูกต้องตามเงื่อนไขจึงขอเรียนให้ท่านผู้รับบริการโปรดเตรียมหลักฐานให้พร้อมเมื่อเข้าทำการรักษาพยาบาล

ยกเว้นกรณีฉุกเฉินทางโรงพยาบาลจะมีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้ท่านผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก(พ.ร.บ.)ผู้ป่วยกองทุนเงินทดแทนผู้ป่วยประกันสังคม

กรณีผู้ป่วยประกันตนที่เข้ารักษาพยาบาลโปรดแสดงบัตรประชาชนหรือแสดงบัตร/เอกสารแสดงสิทธิ

การรักษาอื่นๆที่ท่านมีอยู่ เช่น วงเงินเครดิตบริษัท,ประกันชีวิต เพื่อที่ทางโรงพยาบาลจะได้จัด

เตรียมการเครมหรือเอกสารประกอบการเครมให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเข้ารับการรักษาผู้ป่วยสิทธิข้าราชการและครอบครัวข้าราชการ ตามโครงการเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ให้บริการการรักษาหรือทำหัตถการ

การรักษาแก่ผู้ป่วยที่สิทธิข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ และครอบครัว โดย

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์จะเป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายจากกรมบัญชีกลางแทนผู้รับบริการตาม

เงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบก่อน

และจะเรียกเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนเกินดังกล่าว

ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก

โทรศัพท์ 02-7087501-10 ต่อ 106(เคาน์เตอร์พยาบาล)

หน้าแรก

ติดต่อเรา

โรงเรียนเบญจรักษ์รวมชัย

โรงพยาบาลร่วมใจประชารักษ์บริการ

โรงพยาบาลร่วมใจประชารักษ์ให้บริการตรวจและรักษาทุกสาขา. บริการส่วนใหญ่ของเราเสนอให้กับผู้ป่วยนอกซึ่งหมายถึงผู้ที่ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจ. เพียงไปที่โรงพยาบาลของเราเมื่อสะดวกและสามารถตรวจสุขภาพได้ตามช่องต่อไปนี้:

  1. ภาพวินิจฉัย

ร่างกายของผู้ป่วยจะถูกสแกนโดยใช้เทคโนโลยีที่ใช้รังสี. ไม่เป็นอันตราย แต่อย่างใด. เราสามารถใช้รังสีเพียงเล็กน้อยเพื่อสแกนชิ้นส่วนภายในร่างกายเช่นอวัยวะและกระดูกโดยไม่จำเป็นต้องผ่า. วิธีนี้สามารถสร้างภาพโดยละเอียดของพื้นที่ที่แพทย์ใช้ในการศึกษาสภาพของผู้ป่วย.

ปัญหาเช่นกระดูกหักภาวะหัวใจก้อนเลือดและการติดเชื้อในกระเพาะอาหารสามารถมองเห็นได้ด้วยวิธีนี้. เท่านั้น นอกเหนือจากการค้นหาปัญหาใด ๆ แล้วแพทย์ยังใช้สิ่งนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าร่างกายของผู้ป่วยจะตอบสนองต่อการรักษาแบบต่างๆอย่างไร. สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขากำจัดตัวเลือกที่ไม่สะดวกสำหรับผู้ป่วย.

  1. ศัลยกรรมตกแต่งเด็ก

น่าเศร้าที่ทารกเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องหรือเนื้องอกเป็นเรื่องปกติ. เด็ก ๆ มีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจทำให้เกิดแผลเป็นถาวร. แผลเป็นบางอย่างอาจเป็นปัญหาได้ในขณะที่โตขึ้น การทำศัลยกรรมในเด็กเป็นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นตามปกติ.

นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องปกติที่ผู้ปกครองจะขอทำศัลยกรรมกับบุตรหลานของตน มักมีให้สำหรับทารกที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่. การแก้ไขเพดานปากจะช่วยแก้ปัญหาการพูดของบุคคลได้อย่างมากดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่เด็กจะเรียนรู้ที่จะพูด.

ส่วนนี้ยังช่วยในการผ่าตัดอวัยวะของเด็ก. เด็ก ๆ มีแนวโน้มที่จะเกิดความล้มเหลวของอวัยวะเช่นไตและตับ เราสามารถทำการปลูกถ่ายหรือทำความสะอาดได้หากจำเป็นเพื่อความอยู่รอดของเด็ก.

  1. สูติศาสตร์แอนด์นรีเวชวิทยาศัลยกรรมทั่วไป

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (OB / Gyne) เป็นสาขาวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง. แพทย์เหล่านี้ให้การดูแลทางการแพทย์และศัลยกรรมโดยมุ่งเน้นไปที่ประเภทของปัญหาที่พบในผู้หญิงเท่านั้น.อย่างไรก็ตามพวกเขายังสามารถทำหน้าที่เป็นแพทย์ทั่วไปและที่ปรึกษาได้.

  1. ศัลยกรรมกระดูก

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์รักษากระดูกหักเปลี่ยนข้อที่หักหรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาแขนขาในระยะยาว. การผ่าตัดกระดูกมักมีให้กับนักกีฬาและผู้สูงอายุ. อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะเกิดมาพร้อมกับกระดูกที่เปราะบางและเนื้อเยื่อที่อ่อนแอ.

นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดกระดูกให้กับผู้ที่มีข้อบกพร่องจากการคลอดบุตรหรือเกิดจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้. ซึ่งรวมถึงการมีตีนปุกขาโก่งหรือสะโพกผิดรูป. การเพิ่มความยาวของแขนขาก็มีให้กับคนที่มีสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน

  1. ศัลยกรรมหูคอจมูก

Tสนามของเขาเรียกอีกอย่างว่า “ศีรษะและคอ” เพราะเน้นที่หูจมูกและลำคอ (ENT). พวกเขามีแนวโน้มที่จะสะสมแบคทีเรียหรือปล่อยออกมาไม่สม่ำเสมอ. สิ่งนี้อาจทำให้เกิดการอุดตันที่ส่งผลให้หายใจหรือได้ยินได้ลำบาก. สามารถปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อวินิจฉัยและแก้ไขได้ แต่เรายังเสนอการผ่าตัดให้หากจำเป็น.

บริการสำหรับกรณีพิเศษ

รวมชัยประชารักษ์เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านศัลยกรรม. นอกจากนี้เรายังมีความเชื่อมโยงกับสถานพยาบาลอื่น ๆ ในประเทศไทยด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะส่งต่อผู้ป่วยมาหาเร.  มั่นใจได้ว่าเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับมือกับภาวะแทรกซ้อนต่างๆ. รวมชัยประชารักษ์เสนอการผ่าตัดดังต่อไปนี้:

การสลายต้อกระจกในสาขาจักษุวิทยา

การสลายต้อกระจกเป็นการผ่าตัดพิเศษเพื่อปรับปรุงสายตา. ผู้คนมักประสบกับการสะสมของต้อกระจก. สิ่งเหล่านี้คือกลุ่มของโปรตีนที่ปรากฏในม่านตาซึ่งปิดกั้นเลนส์ไม่ให้ส่งภาพไปยังเรตินา. ในกรณีส่วนใหญ่คนตาบอดตามกฎหมายได้.

การสลายต้อกระจกเป็นกระบวนการของการใช้อัลตราโซนิกเพื่อสลายและขจัดต้อกระจก. เมื่อถอดออกแล้วจะถูกแทนที่ด้วยเลนส์แก้วตาเทียม (IOL) นี่คือเลนส์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ดวงตาเกิดต้อกระจกมากขึ้น. เลนส์ใหม่นี้จะไม่พังและไม่ต้องเปลี่ยนใหม่.

การเปลี่ยนข้อเข่าทั้งหมดในการผ่าตัดกระดูกและข้อ

การเปลี่ยนข้อเข่าเป็นการตัดกระดูกและกระดูกอ่อนที่เสียหายออกจากกระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้งและกระดูกสะบ้าหัวเข่า จากนั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อต่อเทียมที่ทำจากโลหะพลาสติกและโพลีเมอร์คุณภาพสูง กล่าวอีกนัยหนึ่งการเปลี่ยนจะเป็นกลไกที่ทนทาน

จะทำได้เฉพาะในกรณีที่ข้อเข่าทำงานไม่ถูกต้องหรือทำให้ผู้ป่วยไม่สบายตัวมาก. ปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่ามักเกิดจากโรคที่กระดูกหรืออุบัติเหตุ. หวังว่าการเปลี่ยนข้อเข่าจะทำหน้าที่เป็นข้อต่อที่มีความร่วมมือกันมากขึ้นซึ่งยังมีความทนทานเพียงพอที่จะทนต่ออุบัติเหตุต่อไป. มันจะไม่ได้ผลดีเท่ากับเข่าที่แข็งแรงตามธรรมชาติ แต่ก็ดีกว่าการทนอยู่กับความเจ็บปวดที่ยาวนาน.

แพทย์จะต้องดูว่าเข่าที่แท้จริงของคุณควรทำงานอย่างไรจึงจะสามารถหาหรือทำให้พอดีได้. พวกเขาจำเป็นต้องวัดอายุน้ำหนักขนาดเข่าและรูปร่างของคุณ. พวกเขายังต้องรู้ว่าคุณมีความกระตือรือร้นเพียงใดเพราะนักกีฬาต้องการสิ่งที่พนักงานออฟฟิศไม่มี.

บริการสนับสนุนทางการแพทย์อื่น ๆ

เราเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยคุณภาพสูงสำหรับการสแกน CT และตรวจหาเนื้องอก เรายังเสนอการเตรียมการที่แตกต่างกันสำหรับการตรวจสุขภาพตามปกติ. เราสามารถเรียกเก็บค่าตรวจสุขภาพของคุณได้โดยตรงจากประกันชีวิตของคุณ. คุณอาจมาเยี่ยมทุกวันหรือทุกสัปดาห์.

เราไม่ได้เปิดให้บริการในตอนเช้าเสมอไป อย่างไรก็ตามคุณสามารถนัดหมายเพื่อให้เราตรวจสอบคุณก่อนที่คุณจะไปทำงาน. บันทึกสุขภาพล่าสุดมีความสำคัญสำหรับการเดินทางหรือการใช้งา.  บอกเหตุผลที่คุณต้องการการตรวจสอบเพื่อให้เราสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง.

หากคุณกำลังเดินทางคุณไม่สามารถไปพบแพทย์หลักได้ตลอดเวลา. คุณสามารถให้ข้อมูลการติดต่อของเรากับโรงพยาบาลใดก็ได้เพื่อให้แพทย์ของคุณสามารถปรึกษาแพทย์ของคุณได้ที่นี่. นี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แพทย์คนใหม่สามารถประเมินได้แม่นยำยิ่งขึ้น.

สิทธิการรักษาพยาบาล

สิทธิการรักษาพยาบาลหมายถึงผลประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับจากการเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม. ซึ่งอาจรวมถึงการประกันสุขภาพและการได้รับบัตรทางการแพทย์จาก. บริษัท ที่พวกเขาทำงานให้ รวมใจประชารักษ์ตั้งข้อสังเกตและให้สิทธิการรักษาพยาบาลเกือบทั้งหมดยกเว้นบัตรทอง. ณ วันนี้โรงพยาบาลของเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โปรดดูสิทธิ์ที่เขียนไว้ด้านล่าง.

ประเภทสิทธิการรักษาพยาบาล

  1. ผู้ป่วยทั่วไป (จ่ายเงินสด)

ผู้ป่วยที่ไม่มีประกันชีวิตสุขภาพหรืออุบัติเหตุส่วนบุคคลอาจจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินสด.

  1. ผู้ประกันตน

โปรดนำรหัสประกันหรือเอกสารและบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ถูกต้อง. รวมชัยประชารักษ์เข้าร่วมกับ บริษัท ประกันภัยที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกแห่งในประเทศไทย. เราต้องการเพียงหลักฐานการเป็นสมาชิกของคุณเพื่อให้กระบวนการเร็วขึ้น. หากคุณไม่สามารถให้บริการได้โปรดวางใจได้ว่าโรงพยาบาลจะร่วมมือกับ บริษัท ในนามของคุณ.

  1. ผู้อยู่ในความอุปการะ

ผู้ที่มีประกันอาจขยายผลประโยชน์ให้กับสมาชิกในครอบครัวเช่นคู่สมรสและบุตร. ผู้ที่ได้รับส่วนขยายนี้เป็นผู้อยู่ในอุปการะและมีสิทธิตามกฎหมายในการรับผลประโยชน์ขององค์กรนั้น ๆ.

หากคุณเป็นผู้ต้องพึ่งพาโปรดระบุบัตรประจำตัวและบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง. หากไม่สามารถจัดหาได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถช่วยเราติดต่อกับ บริษัท ประกันภัยของคุณได้. ในกรณีฉุกเฉินเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานงานบริการให้คุณ.

สิทธิของผู้ป่วยอุบัติเหตุได้รับการประกันตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

กองทุนเงินทดแทน

ประเทศไทยมีระบบที่เรียกว่า ‘การประกันการบาดเจ็บจากการจ้างงาน’ ที่นายจ้างจ่ายค่าประกันสุขภาพของลูกจ้าง. ผลประโยชน์เหล่านี้จะสงวนไว้ในกรณีที่พนักงานได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและต้องได้รับการรักษาพยาบาลทันที. อัตราที่นายจ้างต้องจ่ายขึ้นอยู่กับลักษณะของอาชีพและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในสิ่งแวดล้อม.

ผู้ป่วยประกันสังคม

พนักงานทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากระบบประกันสังคมหากพวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนประกันใด ๆ. เพียงระบุวิธีการระบุตัวตนเช่นรหัส บริษัท หรือรหัสโรงเรียนเก่า. ควรให้ประวัติทางการแพทย์และวงเงินสินเชื่อของ. บริษัท ด้วย เอกสารเหล่านี้จำเป็นสำหรับการเข้าเรียนครั้งแร.

ผู้ป่วยสิทธิราชการและครอบครัวข้าราชการ

โรงพยาบาลร่วมใจประชารักษ์เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการรักษาหรือผ่าตัดแก่ผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ. ครอบครัวของพวกเขาอาจได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษที่รัฐบาลเสนอให้พวกเขาด้วย. เราจะคืนเงินค่าใช้จ่ายให้กับแผนกทั่วไปแทนผู้ป่วย. ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนโดยหวังว่าเราจะสามารถตกลงวิธีการชำระเงินได้. 

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อแผนกผู้ป่วยนอกโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์นี้.

โทร 02-7087501-10 ต่อ 106

หมายเลขนี้จะส่งคุณไปยังเคาน์เตอร์พยาบาลโดยตรง. คุณมีอิสระที่จะถามคำถามใด ๆ หรือนัดหมาย. เราจะหาตารางเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะความสะดวกสบายของคุณสำคัญพอ ๆ กับสุขภาพของคุณ.