History

เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ ก่อตั้งด้วยเงินลงทุนกว่า 300 ล้านบาท ตัวอาคารสูง 8 ชั้น บนเนื้อที่ 18 ไร่
ริมถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 29 (ขาเข้า) ตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดบางบ่อกับทางเข้าตลาดบางบ่อ ซึ่งมีอาณาบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลกว้างขวางสามารถจัดพื้นที่จอดรถได้กว่า 200 คัน รวมถึงมีอาคารหอประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มากกว่า 700 คนจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ขนาด 100 เตียง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 พฤศจิกายน 25421 มกราคม 2543 เริ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการประเถทประกันสังคม เนื่องจากในช่วงนั้นภาคอุตสหกรรมเริ่ม มีการขยายตัวหลังจากเริ่มพ้นยุควิกฤติฟองสบู่ อันทำให้มีสถานประกอบการก่อตั้งเพิ่มขึ้นในแนวถนนบางนา-ตราดและนิคมอุตสหกรรมใกล้เคียง เช่น นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ทำให้มีผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้นและมีคสามต้องการในการรักษาพยาบาลมากขึ้น1 ตุลาคม 2545 ได้เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการบัตรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าในเขตความรับผิดชอบ ซึ้งในช่วงนี้ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อกระจกด้วยวิธี Phacoemulsification จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้รับบริการอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้รับบริการจากทุกภูมิภาคเข้ามารับบริการ รวมถึงได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ให้บริการด้านการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งผู้ป่วยเข้ามารับบริการ จนถึงปี 2552 โรงพยาบาลได้ขอออกจากการให้บริการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ในด้านการรักษาโรคต้อกระจกนั้นยังได้รับความไว้วางใจ จากประชาชนทั่วไปในการเข้ารับบริการต่อเนื่องตลอดมานอกจากนั้นแล้วในละแวกอำเภอบางบ่อเป็นเขตพื้นที่พานิชที่มีการขยายตัวของตลาดและตัวเมือง รวมถึงเป็นเขตพื้นที่ทำเกษตรกรรมที่สำคัญและมีชื่่อเสียง เช่น เลี้ยงปลาสลิด เลี้ยงกุ้ง จึงมีข้อจำกัดของเวลา และระยะการเดินทางในการเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ทำให้ประชาชนมองหาสถานที่รักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ที่ใกล้บ้านและไว้ว่างใจได้ ทำให้โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากผู้รับบริการทำให้เติบโตและสามารถพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในการพัฒนามาตรฐาน ทางโรงพยาบาลได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมุ่งสู่มาตรฐาน HA ซึ้งอยู่ใน ช่วงดำเนินการจัดทำระบบ รวมถึงการได้รับการประเมินจากบริษัทประกันชีวิตชั้นนำทุกปีว่ามีคุณภาพในการให้บริการได้ตามมาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

หน้าแรก

ติดต่อเรา

โรงเรียนเบญจรักษ์รวมชัย