About Us

เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ ก่อตั้งด้วยเงินลงทุนกว่า 300 ล้านบาท ตัวอาคารสูง 8 ชั้น บนเนื้อที่ 18 ไร่
ริมถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 29 (ขาเข้า) ตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดบางบ่อกับทางเข้าตลาดบางบ่อ ซึ่งมีอาณาบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลกว้างขวางสามารถจัดพื้นที่จอดรถได้กว่า 200 คัน รวมถึงมีอาคารหอประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มากกว่า 700 คนจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ขนาด 100 เตียง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 พฤศจิกายน 25421 มกราคม 2543 เริ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการประเถทประกันสังคม เนื่องจากในช่วงนั้นภาคอุตสหกรรมเริ่ม มีการขยายตัวหลังจากเริ่มพ้นยุควิกฤติฟองสบู่ อันทำให้มีสถานประกอบการก่อตั้งเพิ่มขึ้นในแนวถนนบางนา-ตราดและนิคมอุตสหกรรมใกล้เคียง เช่น นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ทำให้มีผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้นและมีคสามต้องการในการรักษาพยาบาลมากขึ้น1 ตุลาคม 2545 ได้เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการบัตรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าในเขตความรับผิดชอบ ซึ้งในช่วงนี้ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อกระจกด้วยวิธี Phacoemulsification จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้รับบริการอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้รับบริการจากทุกภูมิภาคเข้ามารับบริการ รวมถึงได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ให้บริการด้านการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งผู้ป่วยเข้ามารับบริการ จนถึงปี 2552 โรงพยาบาลได้ขอออกจากการให้บริการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ในด้านการรักษาโรคต้อกระจกนั้นยังได้รับความไว้วางใจ จากประชาชนทั่วไปในการเข้ารับบริการต่อเนื่องตลอดมานอกจากนั้นแล้วในละแวกอำเภอบางบ่อเป็นเขตพื้นที่พานิชที่มีการขยายตัวของตลาดและตัวเมือง รวมถึงเป็นเขตพื้นที่ทำเกษตรกรรมที่สำคัญและมีชื่่อเสียง เช่น เลี้ยงปลาสลิด เลี้ยงกุ้ง จึงมีข้อจำกัดของเวลา และระยะการเดินทางในการเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ทำให้ประชาชนมองหาสถานที่รักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ที่ใกล้บ้านและไว้ว่างใจได้ ทำให้โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากผู้รับบริการทำให้เติบโตและสามารถพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในการพัฒนามาตรฐาน ทางโรงพยาบาลได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมุ่งสู่มาตรฐาน HA ซึ้งอยู่ใน ช่วงดำเนินการจัดทำระบบ รวมถึงการได้รับการประเมินจากบริษัทประกันชีวิตชั้นนำทุกปีว่ามีคุณภาพในการให้บริการได้ตามมาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

หน้าแรก
ติดต่อเรา
โรงเรียนเบญจรักษ์รวมชัย

เรามีความมั่นใจว่าโรงพยาบาลของเราสามารถไว้วางใจได้ว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม

โรงพยาบาลร่วมใจประชารักษ์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนรองรับผู้ป่วยได้ถึง 100 คน โรงพยาบาลได้รับเงินลงทุนกว่า 300 ล้านบาทเพื่อซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม.

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2543 เราได้เริ่มให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้รับบริการประกันสังคม. รอบนี้มีความต้องการการรักษาพยาบาลมากขึ้นจากสถานประกอบการริมถนนบางนา – ตราดและสถานที่อุตสาหกรรมใกล้เคียงเช่นนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี.

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 เราได้ร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเริ่มให้บริการแก่ผู้รับบัตรสุขภาพ. ในช่วงเวลานี้โรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยต้อกระจกด้วยการสลายต้อกระจก. ผลการดำเนินงานที่น่าประทับใจของเราทำให้โรงพยาบาลอื่น ๆ มีความมั่นใจและส่งผู้ป่วยมารับการรักษาของเรา.

อย่างไรก็ตามในปี 2552 โรงพยาบาลได้ตัดสินใจออกจากบริการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า.

ในพื้นที่อำเภอบางบ่อมีตลาดการค้าซึ่งผู้คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเกษตรกรรมอื่น ๆ ในกรณีฉุกเฉินควรไปโรงพยาบาลที่มีระยะการเดินทางน้อยกว่า.

อย่างไรก็ตามเรายังคงรอคอยที่จะเติบโตและพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่เหมือนโรงพยาบาลทั่วไป. โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ซึ่งหมายความว่าเราได้ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง.

สถานที่

เราเป็นโรงพยาบาล 8 ชั้นตั้งอยู่บนถนนบางนา – ตราดใกล้วัดบางบ่อและตลาดบางบ่อ. เรามีอาคารหอ.ประชุมที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากกว่า 700 คนในขณะที่ลานจอดรถโดยรอบสามารถรองรับรถยนต์ได้มากกว่า 200 คัน.

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพเป็นประจำ

ที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เราสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อติดตามสุขภาพ. เป็นสิ่งที่ดีเสมอที่จะใช้มาตรการป้องกันก่อนที่จะสายเกินไป. ประโยชน์บางประการของการตรวจสุขภาพเป็นประจำมีดังนี้:

ตรวจหาสภาวะสุขภาพและโรคตั้งแต่เนิ่นๆ

การไปพบแพทย์เป็นประจำจะช่วยวินิจฉัยภาวะก่อนที่จะรุนแรง. เป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาได้เป็นอย่างดี. นอกจากนี้ยังจะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของคุณ. ยิ่งไปกว่านั้นคุณจะได้รับการอัปเดตข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ คุณยังจะประหยัดเงินจากค่ารักษาพยาบาลในอนาคตในระยะยาว.

ปรับปรุงสุขภาพของคุณ

คุณสามารถปรับปรุงสุขภาพของคุณได้โดยการติดตามสภาพร่างกายอย่างใกล้ชิด. การตรวจเลือดสามารถเปิดเผยความเสี่ยงของการเป็นโรคได้ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรักษาสุขภาพหรือปรับปรุงได้ด้วยนิสัยง่ายๆ.

จะนัดตรวจสุขภาพได้อย่างไร?

หากคุณวางแผนที่จะนัดตรวจสุขภาพกับเราคุณสามารถโทรหาเราได้. กรุณาระบุชื่ออายุลักษณะการเข้าชมและเบอร์ติดต่อ เรายังรับวอล์กอินในกรณีฉุกเฉิน.

ที่อยู่เลขที่ 168/26 หมู่ 4 ถ. บางนา – ตราดกม. 28-29 ต. บางบ่ออ. บางบ่อจ. สมุทรปราการ 10560